Công ty: CÔNG TY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM QUANG MINH
Địa chỉ: 934 D1, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM.
Email:
Phone: 7421343
Fax: 7421344
Website: