Công ty: CÔNG TY TNHH EIDAI KAKO (VN)
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM
Email: eidaikako@hcm.vnn.vn
Phone: 37701219 - 37701220 - 37700454
Fax: 37701847
Website: