Công ty: CÔNG TY TNHH CN THUẬN XƯƠNG
Địa chỉ: Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM
Email:
Phone: 37701437 - 37701436
Fax: 37701438
Website: