Công ty: CÔNG TY TNHH KTC (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Đường 8, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM
Email:
Phone: 37701216 - 37701217 - 37700400 - 37700441
Fax: 37701218
Website: