Công ty: CÔNG TY TNHH K&K
Địa chỉ: Đường số 15, KCX Tân Thuận, Q.7,Tp.HCM
Email:
Phone: 37701587-37701588
Fax: 37701589
Website: