Công ty: CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ
Địa chỉ: E32 đường 11, KCN Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM
Email:
Phone: 37661065 - 38294718
Fax:
Website: