Công ty: CÔNG TY SƠN HÓA CHẤT TE-1
Địa chỉ: Lô D2, đường số 3, KCN Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Email:
Phone: 7293186 - 7293189
Fax: 7294190
Website: