Công ty: CÔNG TY HÓA CHẤT TP.HCM
Địa chỉ: Đường Tỉnh Lộ 15 & A, KCN Cát Lái 2, Q.2, TP.HCM
Email:
Phone: 7420804
Fax: 7420805
Website: