Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Địa chỉ: 930 C2 đường C, KCN Cát Lái 2, Q.2, TP.HCM
Email:
Phone: 7422613 - 7421207 - 8291851
Fax: 7422612 - 8295211
Website: