Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
Địa chỉ: 930C4 đường C, KCN Cát Lái 2, Q.2, TP.HCM
Email:
Phone: 7422636 -7422637 - 8483654
Fax: 7422635 - 8466355
Website: