Công ty: DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LINH VĂN
Địa chỉ: E33 đường số 11, KCN Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM
Email: linhvan@hcm.vnn.vn
Phone: 37660589
Fax: 37662058
Website: